wz
Společenství pro dům Herodova 1871/4 Ostrava Společenství pro dům Herodova 1871/4 Ostrava

Vítejte!

Společenství pro dům Herodova 1871/4 vzniklo 6. prosince 2004 a jeho členy se ze zákona stali všichni vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě. Předmětem činnosti společenství je správa domu, tedy jeho údržba a zajišťování provozu. Byty si od města odkoupili jejich nájemníci podle stanovených pravidel.

Z historie domu toho víme málo. Plány na stavbu domu jsou z února 1931, stavitelem byl architekt Alfred Rosengarten z Moravské Ostravy. Ulice, na níž stál byla tehdy Grubrova, podle: JUDr. Josefa Grubera (1865 - 1925), národohospodáře, profesora univerzity pražské, ministra sociální péče a redaktora Národohospodářského obzoru. Později, do roku 1994, se ulice jmenovala Hakenova podle zakládajícího člena KSČ Josefa Hakena. Pak byla přejmenována na současnou Herodovu.

© I.w.o 2010